Frankrijk: stuur meer troepen naar Congo

New York/Kinshasa. Frankrijk heeft het initiatief genomen voor het versterken van de vredesmissie van de Verenigde Naties in Congo. Parijs heeft een ontwerpresolutie opgesteld om de 17.000 blauwhelmen tellende VN-missie uit te breiden met 3.100 extra militairen en politieagenten. De VN-Veiligheidsraad stemt mogelijk deze week nog over de resolutie. Het verzamelen van toezeggingen van landen die troepen willen leveren, en de praktische voorbereidingen voor de uitzending zouden vervolgens enkele maanden in beslag nemen, zo is de verwachting. In het oosten van Congo leveren rebellen al weken strijd met het Congolese leger. Naar schatting een kwart miljoen mensen zijn ontheemd. De VN-missie in Congo, MONUC, slaagt er ondanks haar omvang (`s werelds grootste vredesmissie) niet in de strijdende partijen uit elkaar te houden. Het Congolese leger is slecht getraind en uitgerust. De troepen hebben zich de afgelopen weken, net als rebellengroeperingen, schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen, aldus de VN.