Coalitie oneens over databank Antillianen

De aparte databank voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren dreigt tot problemen te leiden binnen de coalitie. De PvdA is voor registratie op etniciteit, evenals een Kamermeerderheid en gemeenten waar veel Antillianen wonen. De ChristenUnie is fel tegen registratie.

De invoering van de Antillianenindex staat weer ter discussie, zo bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. De brief aan de Kamer waarin ex-minister Vogelaar (Integratie, PvdA) afzag van de Verwijsindex Antillianen omdat er veel weerstand was tegen registratie op etniciteit, was vrijdag al ingetrokken door het kabinet.

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie zei gisteren in een debat over het vertrek van Vogelaar ervan uit te gaan dat haar brief „nog steeds leidend is” en dat er dus niet op etnische achtergrond van risicojongeren wordt geregistreerd. „Mijn fractie kon zich prima vinden in de inhoud van die brief en zou het betreuren als het kabinet terugkwam op dit besluit.”

Vicepremier Wouter Bos (PvdA) antwoordde dat het kabinet de eerdere brief van Vogelaar heeft ingetrokken omdat nog geen overleg gevoerd was met „alle collega’s die daar behoefte aan hebben”.

Daarnaast, zei Bos, is het advies van de Raad van State onvoldoende betrokken bij de besluitvorming. De Raad van State oordeelde eerder dat het registreren op basis van etniciteit in het geval van de Antilliaanse risicojongeren mogelijk is omdat het een „legitiem doel” dient en omdat aannemelijk is gemaakt dat de problematiek van Antilliaanse risicojongeren ernstiger is dan die van andere risicogroepen. Bos benadrukte dat er nog geen definitief besluit is genomen over de verwijsindex.

De Antillen hebben laten weten niet akkoord te gaan met registratie. Als de verwijsindex door zou gaan, heeft dat gevolgen voor de besprekingen over staatkundige hervormingen volgende maand op de Antillen, met premier Balkenende en staatssecretaris Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA).

Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie) zegt dat haar fractie zich tegen registratie blijft verzetten, maar dat ze begrijpt dat er opnieuw overleg moet plaatsvinden na het vertrek van Vogelaar. Zij wil dat Antilliaanse risicojongeren worden geregistreerd in een algemeen systeem voor risicojongeren, waarin niet op etniciteit wordt geregistreerd. Dit is vooral een alarmsysteem waarmee agenten, hulpverleners of onderwijzers eenvoudiger met elkaar in contact kunnen komen als er terugkerende problemen zijn met jongeren. Vogelaar schreef eerder aan de Kamer dat ze zal stimuleren dat etniciteit wel in de dossiers van de jongeren worden opgenomen.