Bos houdt vast aan begroting ondanks crisis

Het kabinet ziet geen reden de begroting open te breken ondanks de snelle verslechtering van de economische situatie. Minister Bos (Financiën, PvdA) wees voorstellen van onder meer VVD af om de belastingen te verlagen. Dat bleek gisteravond in een debat in de Tweede Kamer over de gevolgen van de kredietcrisis voor de Nederlandse economie.

Volgens Bos moet juist koste wat kost het geplande overheidsbeleid worden uitgevoerd. „We hebben voor miljarden euro’s lastenverlichting voor bedrijven en burgers in 2009 in petto en we hebben de koopkracht verbeterd.”

Bos benadrukte dat het Nederlandse begrotingsregime vanzelf voor een stimulering van de economie zorgt. Bezuinigen is volgens hem niet nodig. Hij voorspelde dat de inkomsten voor de overheid door de economische teruggang zullen dalen. Maar doordat de overheid de uitgaven op peil houdt, wordt de rol van de overheid groter. „Op die manier zullen wij een budgettair stimuleringsbeleid voeren, want het effect is expansie van de overheid.”

Het kabinet was terughoudend over welke maatregelen zij zal nemen. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) zei dat eerst binnen het kabinet een standpunt moet worden bepaald. Een brief over de plannen wil het kabinet eind deze week of begin volgende week naar de Tweede Kamer sturen.

Minister van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) liet doorschemeren dat er wat haar betreft geen grootscheepse hulpprogramma’s komen om de economie aan te jagen. Zelfs het aangekondigde plan om al geplande grootschalige investeringen door de overheid te vervroegen, is volgens Bos niet makkelijk vanwege de begrotingsregels. „Het naar voren halen van zulke investeringen kan problemen opleveren op de begroting”.

Minister Donner was eveneens terughoudend over maatregelen. „Het is net als met een bosbrand. Als je te vroeg gaat spuiten en het vuur bij je komt, kom je tot ontdekking dat het water op is.”