Best belangrijk

‘Water. Best belangrijk.’ Om maar eens een succesvolle reclamecampagne te parafraseren. Smeltende poolkappen, land onder zeespiegelniveau, dat soort dingen. Maar op wie moet u in godsnaam stemmen bij de Waterschapsverkiezingen?

Ook voor deze verkiezingen is zo’n handige stemwijzer in elkaar geklust: www.kieskompas.nl. Het probleem met stemwijzers is, dat ze het niveau hebben van de politieke discussies in de les levensbeschouwing op de middelbare school. Of, voor degenen onder u die aan hun levensbeschouwing uitdrukking gaven door te gaan blowen in het fietsenhok: het tv-programma Lagerhuis. Debatteren over grote maatschappelijke kwesties, ongehinderd door enige kennis van zaken. „Hoe zou jij je voelen als je moest vluchten voor het regime?” „Nou, 80 procent van die asielzoekers liegen anders, hoor. Ze willen gewoon een luizenleventje hier. Dus.”

Het kieskompas heeft daarom een hoge amusementswaarde. Want rara, van wie is deze stelling? ‘Watersport op de Vechtplassen gaat boven natuurbeheer.’ Van de Partij voor de Dieren, Recreatie Wonen en Water, of Rijdend Nederland? Wie van de drie is het niet eens met deze stelling: ‘Om dijken en oevers te beschermen, mag het waterschap muskusratten doden.’ Voor bonuspunten: wie o wie vindt het broeikaseffect ‘zwaar overdreven’? Strikvraag! Niet Rijdend Nederland, maar de VVD.

De meeste stellingen roepen alleen maar vragen op. ‘Mensen die zelf regenwater opvangen moeten subsidie krijgen.’ ‘Het liggeld voor woonboten moet omhoog.’ Waarom? Waarom niet?

Partijen hebben allemaal braaf een website gebouwd met bondige uitleg van hun antwoorden op problemen. Maar de ene partij ziet problemen die voor de ander niet bestaan. En uit een foto en een lijst hobby’s is niet op te maken of dit de kandidaat is, die weet waar de balans ligt tussen belangen van mensen en van natuur, tussen dringende zaken nu en voorzorg voor de toekomst.

Tenzij u dus iemand kent die de materie haarfijn kan uitleggen, tenzij u zelf in een waterige actieclub zit, kiest u ‘op gevoel’. Ongehinderd door enige kennis van zaken.

Merel Boers

    • Merel Boers