Architecten klagen over EU-regels

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft een rapport over eisen van de Europese aanbestedingsregels voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Uit een enquête van de BNA blijkt dat bijna tachtig procent van de architectenbureaus wegens de zware eisen afziet van Europese aanbestedingen. De eisen aan omzet en ervaring vormen een grootste belemmering.