Veel autochtoon homogeweld

De politie heeft in de eerste helft van dit jaar 150 meldingen van geweld tegen homoseksuelen geregistreerd. De verdachten zijn in overgrote meerderheid (86 procent) van autochtone afkomst. Bij 28 procent van de meldingen van geweld tegen homo’s was sprake van fysiek geweld.

pagina 3