Opinie

    • Folkert Jensma

Uitspraak 17: Provincie ‘corrupt’ noemen mag best

euro.jpgMag een provincie een burger verbieden een gedeputeerde voor ‘corrupt’ uit te maken? En wel omdat het recht op ‘eerbieding van het privéleven’ van de gedeputeerde wordt geschonden?

Met commentaar van NJB redacteur Inge van der Vlies

De zaak. Limburgs gedeputeerde Ger Driessen is boos op een makelaar met wie hij zaken wilde doen over een kassengebied bij Grubbenvorst. De makelaar vond dat de provincie hem belazerde en schreef een notitie: ‘Corruptie op topniveau in Limburg’. Daarna was het ruzie. In de krant, op de radio - de makelaar repte van chantage, omkoping, ambtsmisbruik. De provincie huurde de landsadvocaat in. Of de rechtbank Roermond maar wil uitspreken dat de makelaar onrechtmatige uitlatingen deed. En dat hij vanaf nu moet zwijgen. En graag schadevergoeding en de proceskosten betalen, alstublieft.

Waarom is dit een interessante kwestie? Meestal zijn civiele vonnissen van een slaapverwekkende redelijkheid. Maar hier krijgt de provincie ronduit een standje. En om het nog erger te maken - de rechters hoefden niet eens over de kwestie zelf te oordelen, zo klunzig pakte de provincie het aan. Ze doen dat toch omdat ze kennelijk de verleiding niet kunnen weerstaan. En jawel, ook inhoudelijk zit Limburg er ver naast. Een duidelijk signaal naar de inwoners. De provincie mag u helemaal niet beperken bij het kritiseren van de overheid. Althans niet door zich op een grondrecht te beroepen.

Wat is het eerste bezwaar van de rechters? De rechters verwijten de provincie dat ze de regels van het burgerlijk proces niet begrijpen. De landsadvocaat heeft achttien documenten (‘producties’) overhandigd waaruit zou blijken dat de makelaar onzin vertelde. Maar hij heeft er niet bij verteld waar de rechter dan precies moet zoeken, hoe, waar, in welke context de kritiek is geuit en hoe dat begrepen moet worden. De rechtbank moet dus zelf maar de feiten selecteren waar de provincie zulke problemen mee heeft. Alleen daarom al verliest de provincie de zaak, zegt de rechtbank. ‘Partijen dienen de feiten aan te dragen. De rechtbank mag dat niet,’ doceert de rechtbank die nog even het beginsel van ‘partijautonomie’ en de ‘lijdelijkheid van de rechter’ in herinnering roept.

Toch pakt de rechtbank door en beslist ook de hoofdzaak. Wordt de overheid bij een conflict met een burger beschermd door de grondrechten uit de Europese verdragen? Dat is juridisch de kwestie. Limburg beroept zich op het Rost van Tonningen-arrest uit 1993. Het voormalige verzet eiste toen dat de regering werd gedwongen om een ‘kwetsende’ mening te herroepen. In een Kamerdebat noemde het kabinet de toekenning van een pensioen aan de weduwe Rost rechtmatig. De Hoge Raad erkende toen een grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting voor de regering.
En dus, zegt Limburg, wordt de gedeputeerde ook beschermd door het grondwettelijk recht op privacy. De rechtbank wijst dat af. De kerngedache bij grondrechten is dat deze de burger beschermen tegen de overheid ‘en niet omgekeerd’. Het RvT-arrest is een uitzondering op die hoofdregel, vooral door de ongewone omstandigheden. En er zijn meer arresten van de Hoge Raad die de andere kant op wijzen.

Lees het vonnis van de rechtbank hier

Blogger

Folkert Jensma

Journalist en jurist Folkert Jensma (1957) werkt sinds 1985 voor NRC Handelsblad op de terreinen bestuur, justitie, politiek en Europa. Hij schreef als correspondent Brussel over de Europese eenwording door de verdragen van Schengen in 1985 en van Maastricht in 1992. Als hoofdredacteur, tot september 2006, was hij mee verantwoordelijk voor de introductie van nrc.next, de bijlage Opinie & Debat, het magazine M en de introductie van Europa- en Wetenschapspagina's in de dagkrant. Sindsdien schrijft hij als commentator recht en bestuur hoofdartikelen, jurisprudentie-rubrieken en columns voor NRC Media. Voor zijn columns ontving hij in 2013 de Jacques van Veen jubileumprijs en in 2014 de J.L. Heldringprijs.

    • Folkert Jensma