Rechtbank herstelt huwelijk niet-maagd

In Frankrijk kan een huwelijk niet ongeldig worden verklaard als de vrouw in de huwelijksnacht geen maagd blijkt. Een rechtbank in het Noord-Franse Douai herriep gisteren in hoger beroep de uitspraak van een lagere rechtbank die dit voorjaar een huwelijk om die reden nietig had verklaard.

Daarmee komt een einde aan een affaire die ook tot politieke en maatschappelijke discussie leidde. De vrouwenrechtenorganisatie Ni Putes Ni Soumises, die opkomt voor vrouwen en meisjes in de voorsteden, en tal van politici hadden deze zomer kritiek op het ongeldig verklaren van het huwelijk. Zij beschouwden dit als acceptatie van een achterstelling van de vrouw.

De aanvankelijke nietigverklaring van het huwelijk geschiedde op verzoek van de echtgenoot, een islamitische jongeman van Marokkaanse afkomst die op grond van zijn geloof een scheiding als onacceptabele aantasting van zijn eer beschouwde. Hij meende door zijn echtgenote, eveneens van Marokkaanse afkomst, misleid te zijn omdat zij hem voor hun huwelijk had verzwegen dat zij geen maagd meer was. Zij stemde aanvankelijk in met een nietigverklaring op grond van misleiding „om er zo snel mogelijk van af te zijn”, zei haar advocaat destijds.

Minister van Justitie Dati, zelf ooit kortstondig uitgehuwelijkt, verdedigde de nietigverklaring deze zomer met een beroep op het belang van de vrouw. Maar gezien de maatschappelijke beroering vroeg zij de openbaar aanklager in hoger beroep te gaan.

Het tribunaal in Douai heeft nu bepaald dat maagdelijkheid geen „essentiële eigenschap” is die kan dienen als motief voor nietig verklaring van het huwelijk in geval van misleiding. De echtelieden, die nu ver van elkaar wonen, zullen naar verwachting niet in cassatie gaan, maar kiezen voor de snellere optie: een scheiding.