Landen voldoen niet aan 'Kyoto'

De geïndustrialiseerde landen slagen er onvoldoende in om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties, de Nederlander Yvo de Boer, noemde het gisteren „een reden tot zorg” dat de uitstoot van kooldioxide in 2006 is toegenomen met 2,3 procent. De Boer verwacht de komende tijd een lichte daling van de uitstoot van broeikasgassen, maar dat is het gevolg van de kredietcrisis. De VN-topman vindt het zorgelijk dat de doelstellingen van het Kyoto-protocol alleen dichterbij komen dankzij een economische recessie.

In 1997 spraken de geïndustrialiseerde landen in Kyoto af klimaatverandering te bestrijden door de uitstoot broeikasgassen in 2012 wereldwijd terug te dringen met 5,2 procent ten opzichte van 1990. Per land werden percentages vastgelegd (de VS bijvoorbeeld 7 procent, de EU 8 procent). Inmiddels hebben steeds meer landen grote problemen om die doelstelling te halen. Ze doen intussen wel beloftes voor nog veel grotere reducties in de periode na 2012.

Over een post-Kyoto verdrag wordt nu binnen de VN onderhandeld. Volgende maand is er een conferentie in het Poolse Poznan, eind 2009 moet er in Kopenhagen een akkoord worden bereikt.

De Boer zei gisteren dat de toekomstige president van de VS, Barack Obama, niet naar Poznan zal komen. Wereldwijd wordt een grotere Amerikaanse betrokkenheid verwacht na het vertrek van president Bush, die het Kyoto-protocol in 2001 afwees. (Reuters)