Homogeweld komt van autochtonen

De politie heeft in de eerste helft van dit jaar 150 meldingen van geweld tegen homoseksuelen geregistreerd. De verdachten zijn in meerderheid (86 procent) van autochtone afkomst. De politiekorpsen hebben de meldingen bijgehouden op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.

De 150 meldingen vormen 10 procent van het totale ‘discriminatoir’ geweld. In weerwil van berichten over toegenomen homohaat in de hoofdstad, met moslimjongeren als daders, vindt het meeste homofobe geweld buiten Amsterdam plaats. De daders zijn voornamelijk witte mannen. Van de 21 incidenten waarbij de slachtoffers een allochtone dader aanwezen, vonden er negen plaats in Amsterdam.

Bij 28 procent van de meldingen van geweld tegen homo’s was sprake van fysiek geweld. Verder ging het om intimidatie, bedreiging, verbaal of schriftelijk geweld of vernieling van goederen.

Het is voor het eerst dat zowel discriminatoir geweld wordt bijgehouden, als het daaronder vallende homofobe geweld. De agressie kan daarom niet worden vergeleken met eerdere jaren. Wel vallen de cijfers van deze ‘nulmeting’ zesmaal hoger uit dan kon worden verwacht op basis van eerdere onderzoeken.

Bij homofoob geweld zijn bijna alleen mannen betrokken. 89 Procent van de slachtoffers zijn man, 85 procent van de verdachten. Er mag worden aangenomen dat het werkelijke aantal incidenten veel hoger is, zegt minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA).