'Hoe kan ik sparen zonder belasting te hoeven betalen'?

Frank Donkervoort (25) betaalt graag zo min mogelijk belasting over zijn spaargeld. „Ik ben thuiswonend en heb een aardig salaris, het liefst maak ik hier zoveel mogelijk van. Hoeveel mag je maximaal sparen zonder dat je vermogensbelasting betaalt? En maakt het uit als je het verdeelt over meerdere rekeningen?”

Sinds 2001 kennen we in Nederland geen vermogensbelasting meer. Toen werd de vermogensrendementsheffing ingevoerd. Anders dan in het verleden betalen we nu geen belasting over ons vermogen maar een heffing over het vermeende rendement erover. De fiscus gaat ervan uit dat u een rendement van 4 procent behaalt. Dit rendement wordt belast met 30 procent belasting, de vermogensrendementsheffing. Dit komt neer op 1,2 procent belasting over het gemiddelde vermogen.

De rendementsgrondslag wordt bepaald door het vermogen bij aanvang en eind van het kalenderjaar te nemen. Daarbij gaat het om al het vermogen van een persoon, het spreiden over verschillende bankrekeningen heeft dan ook geen zin. Naast spaartegoeden en beleggingen zijn er nog meer vermogensbestanddelen die meetellen in box 3, een overzicht is te vinden op www.belastingdienst.nl. Let op, het geblokkeerde saldo op een spaarloonrekening wordt niet meegerekend, mits het niet meer is dan 17.025 euro. Het tegoed binnen de levensloopregeling is gedurende de hele looptijd helemaal vrijgesteld.

De belasting wordt bepaald door het vermogen te nemen op 1 januari en dat op 31 december; tel dit bij elkaar op en deel het door twee.

Vergeet niet rekening te houden met eventuele schulden (met uitzondering van belastingschulden). Denk aan een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Zo’n schuld kan de rendementsgrondslag verlagen, maar moet wel op de juiste wijze worden verrekend. Neem daarvoor op 1 januari de stand van het vermogen minus de schuld, en doe hetzelfde met het vermogen op 31 december. De bedragen samen, gedeeld door twee, bepalen het gemiddelde vermogen.

Van dit gemiddelde vermogen mag de algemene vrijstelling van 20.315 euro worden afgetrokken. Over dit bedrag hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald. Een vrijstelling die elk jaar wordt bepaald. Overigens is er een extra vrijstelling voor ouderen met een laag inkomen en mensen met minderjarige kinderen.

Voor wie wil beleggen biedt de fiscus verschillende vrijstellingen. Die zijn bedoeld om specifieke investeringen te stimuleren. Zo is er een vrijstelling van maatschappelijke beleggingen van 54.223 euro. Deze is onder te verdelen in groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen. Het gaat daarbij om door de overheid aangewezen beleggingen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden en bossen. Ook is er een vrijstelling voor durfkapitaal, beleggingen waarbij de belegger meer risico loopt. Ook geldt een vrijstelling van 54.223 euro. Anders dan bij sparen loopt u bij beleggen wel kans dat uw vermogen daalt.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom