Het papieren slagschip

Warna Oosterbaan en Hans Wansink, Krant moet kiezen (Prometheus, €19,95)

Volgens Jan Blokker pleiten Warna Oosterbaan en Hans Wansink feitelijk, warm en terecht in Krant moet kiezen (Prometheus, €19,95) voor serieuze én papieren dagbladjournalistiek.

‘Een voor een komen oude en nieuwe problemen van de krant aan de orde, lezen we over de onstuimige aantrekkingskracht van de internetrivalen, over overeenkomstige ontwikkelingen in het buitenland, en over de vraag of er zoiets als „een nieuwe mens” bestaat die zich alleen nog digitaal wil laten vermaken, ontroeren of informeren – als het in godsnaam maar niet op papier hoeft.

Er komt veel sociologie voorbij. Het al weer achterhaalde bakerpraatje van de „ontlezing” bijvoorbeeld, dat dagelijks ontkracht wordt door de leeshonger die de boekhandelaar ervaart wanneer hij Arnon Grunberg, Carlos Ruiz Zafón en Cees Fasseur als warme broodjes over z’n toonbank ziet gaan. Oosterbaan en Wansink signaleren de diverse communicatiewetenschappelijke theorieën, die van Amerika tot aan Mark Deuze worden verkondigd, zonder er verder in mee te gaan. Hun boek is zoals de ‘oude’ journalistiek moest zijn: feitelijk, en fit to print.’