Geen ander tracé voor IJzeren Rijn

Als de IJzeren Rijn, een goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Duitsland, weer in gebruik wordt genomen, zal in Nederland hoogstwaarschijnlijk het bestaande tracé worden gevolgd. Duitsland en België voelen niet voor een alternatief tracé.

Pagina 2