Crisis treft ook de goedheiligman

Afgelopen weekend kwam Sinterklaas met zijn stoomboot aan in ons land.

De goedheiligman lijkt niet van plan minder geld uit te geven. Hij kijkt wel kritisch naar de kwaliteit van cadeaus.

En voor de Sint lijkt de zomer nog zorgeloos. .. De pieten speculeren in New York met Sints geld... Maar dan hoort Sint dat de kredietcrisis heeft toegeslagen... Nu zit Sint met zijn handen in het haar; 5 december nadert en hij is platzak. Illustraties Paul Steenhuis Steenhuis, Paul

De recessie komt op een slecht moment voor de leveranciers van Sinterklaas. November en december zijn namelijk verreweg de belangrijkste maanden voor de detailhandel en met name de speelgoedbranche.

De omzet in deze winkelsector is in november, vlak voor Sinterklaas, drie keer zo groot als in januari, zo blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. In december is de omzet nog altijd ongeveer 2,5 keer zo groot. De speelgoedwinkels moeten het dus hebben van het laatste kwartaal van het jaar, want daarin maken zij ongeveer net zo veel omzet als in de eerste zes maanden van het jaar.

Maar hoe zal dat dit jaar zijn, nu de naweeën van de kredietcrisis lijken uit te lopen op een diepe recessie? Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het consumentenvertrouwen na een korte opleving in de zomer weer dalende is.

Nederlanders zijn met name somberder over het economisch klimaat. Ook de koopbereidheid neemt af, vooral doordat consumenten grote aankopen zoals een auto of wasmachine liever even uitstellen. Over de financiën van hun eigen huishouden in de komende twaalf maanden zijn consumenten een stuk pessimistischer gestemd dan een maand eerder.

Uit een enquête onder 4.000 Nederlanders door onderzoeksbureau Q&A Research & Consultancy blijkt dat 58 procent van mening is dat zij op dit moment minder te besteden hebben als in dezelfde periode vorig jaar. Desondanks geeft ruim 85 procent van de ondervraagden aan dat zij dit jaar hetzelfde aan Sinterklaas zullen uitgeven als vorig jaar. Volgens consultant Hester Bunnik van Q&A komt dat gemiddeld neer op een bedrag van 107 euro. Volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel gaven Nederlanders in 2006 per huishouden iets meer dan 200 euro uit aan speelgoed. Opvallend is dat eenderde van de ondervraagden verwacht dat de kredietcrisis wel invloed zal hebben op de Sinterklaasuitgaven van andere Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt ook dat met name bij mensen met lage inkomens (onder 20.000 euro) Sint in de knel komt. Uit deze groep geeft 13 procent aan dit jaar minder aan Sinterklaas te willen uitgeven. Van de ondervraagden wil 16 procent Sinterklaas overslaan om dat ze er geen geld voor hebben of omdat ze het geld liever aan iets anders besteden.

Speelgoedketens willen tegenover de pers nog geen uitspraken doen over mee- of tegenvallende verkopen. Jan Sinke, vakredacteur van het vakblad voor de speelgoedbranche Speelgoed + Hobby merkt wel dat Sinterklaas minder inkoopt dan voorgaande jaren. „Ik heb geen cijfers die dat ondersteunen, maar ik kom bij winkelbezoeken overal hetzelfde beeld tegen. Er wordt door de winkeliers ook minder besteld bij de groothandel.”

De hoge grondstofprijzen van het afgelopen jaar hebben volgens Sinke nog niet doorgewerkt in de prijzen van het speelgoed dat nu in de winkels ligt.

De bulk van de Sinterklaasinkopen doet de speelgoedhandel al in het voorjaar en toen waren er nog geen significante problemen. „Volgend jaar gaan we dit wel merken”, aldus Sinke. De verkoop van speelgoed is dit jaar minder, maar niet dramatisch minder, zegt Sinke. „Mensen willen toch altijd iets kopen voor hun kinderen. Helemaal niets kopen is geen optie”

Opvallend is volgens Sinke wel dat mensen nu juist kiezen voor duurder merkspeelgoed. „Ze kopen dan liever één stuk in plaats van drie, in de hoop dat het speelgoed langer mee gaat.”

    • Sander Voormolen