'Bijen zijn essentieel voor bestuiving van gewassen'

Morgenochtend krijgen de Europarlementariërs in Straatsburg antwoord van de Europese Commissie, op de vraag hoe het nou verder moet met de bijenpopulatie in Europa. Want het gaat slecht met de bijen. Zo stierf in Nederland vorige winter volgens kenners zo’n 25 procent van de bijen, terwijl dat normaal maar 10 tot 15 procent is.

Wat maakt dat nou uit, zou je kunnen denken, maar deskundigen maken zich grote zorgen. Bijen helpen namelijk bij de bestuiving van alle flora, dus ook bij groente en fruit. Als er geen bijen zijn, wordt minder stuifmeel verplaatst en kunnen er minder gemakkelijk nieuwe gewassen komen. SP-Europarlementariër Kartika Liotard wacht met spanning het antwoord van de Commissie af.

Einstein zei ooit: als de bij uitsterft, dan is het mensenras binnen vijf jaar weg. Bent u hier ook bang voor?

„Ik hoop niet dat het zo snel gaat, maar er moet nu wel actie ondernomen worden. Bijen spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening.”

Hoe komt het dat die bijen nu massaal uitsterven?

„Dat is al een paar jaar aan de gang en er bestaan verschillende theorieën over. Zo wordt het gemodificeerd en ‘behandeld’ planten- en bloemenzaad genoemd. In Oostenrijk is een gedeeltelijk verbod op het aanplanten van genetisch gemodificeerde gewassen, en de bijensterfte is daar lager. Het klimaat en de Varroa-parasiet, oftewel ‘bijenaids’, zijn volgens kenners andere belangrijke oorzaken. Nu moet onderzocht worden wat de precieze oorzaak is.”

Speelt dit overal in Europa?

„Ja. Overal zie je dat de bijenpopulatie drastisch verminderd is, ook in de Verenigde Staten. Daar is de bijenpopulatie al met ongeveer 70 procent gedaald.”

Wat is volgens u een goede oplossing?

„In ieder geval moeten we nu bufferzones gaan aanleggen die niet bespoten worden. Hier kunnen de bijen dan voldoende nectar halen. Zogenaamde stuifmeel- en nectarrijke zones.”

Komt het nog goed met de bijen?

„Hopelijk. Ik vrees dat het nog wel even duurt voordat er daadwerkelijk maatregelen komen, maar het staat nu in ieder geval op de agenda.”

    • Antonie van Campen