2 Met windmolens schieten we werkelijk niets op

In reactie op het artikel van minister Cramer `Windmolens zijn groot, maar centrales ook` het volgende. Allereerst slaat de vergelijking van windturbines met centrales, wat betreft de omvang, nergens op. Een centrale omvat al snel een aantal eenheden van 250 tot 600 megawatt, terwijl een windturbine hooguit enkele megawatt levert. Dus het ruimtebeslag van een centrale is veel beperkter dan hetzelfde vermogen aan windturbines.

Wat betreft de keuze voor een belangrijke bijdrage van windturbines aan een duurzame energievoorziening, heb ik mijn twijfels. Windturbines worden geplaatst aan de periferie van het elektrische net. Dit heeft tot gevolg dat er investeringen gedaan moeten worden in de elektrische infrastructuur om het vermogen bij de gebruikers te krijgen. Ook moeten snel inzetbare (gas)centrales beschikbaar zijn om verandering van het windaanbod op te kunnen vangen. Deze standby- centrales gebruiken wel brandstof, maar leveren geen elektriciteit gedurende standby-fase. Het CO2-effect van windturbines moet daarom gecorrigeerd. Energieonderneming Electrabel heeft in een uitzending van Zembla laten weten dat in een bepaald jaar de hele elektriciteitsproductie van de windturbine wegviel tegen de standby-brandstof. Een dergelijke balans is in Nederland vrijwel niet meer te maken, doordat geen enkele instantie meer een totaalbeeld heeft van de brandstofinzet voor centrales en ook dus niet hoeveel in een bepaalde periode de standby hoeveelheid brandstof bedraagt.

    • Ir. Martin F.G. van der Jagt