VVD akkoord met nieuw beginselprogramma

De leden van de VVD hebben het door Mark Rutte opgestelde beginselprogramma zaterdag op het partijcongres in Rotterdam in grote lijnen omarmd.

Het debat over de door Rutte geschreven beginselverklaring ging voornamelijk over de gevoelswaarde van woorden. Zoals het woord „onderklasse” in „de verheffing van de onderklasse”. Het gaat de VVD niet om een onderklasse of om klassenstrijd, maar om het ontwikkelen van menselijk kapitaal, vonden zijn partijgenoten. En het begrip „verheffing” stamt uit een ander milieu en uit een voorbije eeuw.

Het was, volgens Rutte, bedoeld als een pesterijtje richting de PvdA, maar hij zwichtte voor de kritiek – „onderklasse” wordt in de liberale opvatting „mensen in moeilijkheden”.

Heel even ging het tijdens het congres over de kwestie die liberale partijen wereldwijd bezighoudt. Hoe de lof te blijven zingen van de vrije markt, in een tijd waarin overheden zich door de kredietcrisis genoodzaakt zien banken te nationaliseren? Of op andere manieren belastinggeld in de financiële markt pompen?

Rutte benadrukte dat ook zijn beginselprogramma stelt dat de VVD tegen kartelvorming is, „de enige strafbare vorm van een markimperfectie”. Het verzoek van enkele landelijke afdelingen om de vrije markt nog nadrukkelijker te beteugelen, ontraadde hij. „Ik heb hier alle munitie om discussies aan te kunnen met Agnes Kant, Jan Marijnissen of erger.” Bovendien moest de tekst „pit” en „vaart” houden. Dat hield Rutte zijn gehoor bij herhaling voor. Als hij alle voorgestelde wijzigingen van de leden overnam, zou zijn beginselverklaring alsnog net zo „tam” worden als de oude beginselverklaring, uit 1980.

Lees de beginselverklaring van de VVD via: nrcnext.nl/links