Iedere dollar in kas kan de laatste zijn

Durfinvesteerders hielden zich maandenlang rustig na de problemen van Wall Street. Zij hadden immers veel ergere tijden gekend na het barsten van de internetzeepbel. Maar toen ging een powerpointpresentatie van investeerder Sequoia, waarin een financieel Armageddon werd aangekondigd, als een lopend vuurtje rond. Sinds een maand kortwieken de durfinvesteerders hun beleggingen en dwingen ze startende bedrijven personeel te ontslaan. Het lijkt erop dat de sector voor grote problemen staat.

De afgelopen jaren is de traditionele inkomstenbron van de sector – de beursverkoop van snelgroeiende starters – langzaamaan opgedroogd. Die factor, samen met de ernst van de dotcomcrisis van 2000, kan de durfinvesteerders een vals gevoel van immuniteit voor financieel zware tijden hebben gegeven.

Een maand geleden wijzigde Sequoia de toonzetting. De legendarische geldverstrekker – die Apple, Google en Yahoo van startkapitaal heeft voorzien – schotelde de bedrijven in zijn portefeuille een dramatische presentatie voor. Er werd uit de doeken gedaan waarom deze financiële crisis wel eens de ergste tot nu toe zou kunnen zijn, en er werd geadviseerd om krachtige overlevingstactieken te hanteren – zoals op grote schaal mensen ontslaan.

Het nieuws over de presentatie verspreidde zich snel door Silicon Valley. Want als een van de succesvolste firma’s uit een bedrijfstak die bekendstaat om zijn kuddegedrag het voorbeeld geeft, zullen andere volgen. Benchmark Capital stuurde bijvoorbeeld een brief naar zijn bedrijven, waarin werd geadviseerd behoedzaam met de kasgelden om te gaan. Massale ontslagen waren het gevolg. Het door Sequoia gefinancierde LinkedIn stuurde 10 procent van zijn personeelsleden naar huis.

Deze praktijken beperkten zich niet tot de starters. Sun Microsystems heeft zojuist een saneringsplan gelanceerd, waardoor 6.000 werknemers hun baan kunnen kwijtraken. En Yahoo heeft 1.500 ontslagen bekendgemaakt. Sinds de presentatie in oktober zijn er volgens weblog Techcrunch in de technologiesector bijna 50.000 banen verloren gegaan.

Bovendien ging de waarschuwing van Sequoia niet alleen over arbeidsplaatsen. De firma maande de bedrijven in portefeuille om iedere dollar te beschouwen als mogelijk de laatste. Die boodschap is hard aangekomen. Nadat er in het derde kwartaal al 13 procent minder transacties hadden plaatsgevonden, zal deze trend doorzetten doordat nieuw kapitaal schaars is.

De boodschap van Sequoia onderstreept de kwetsbaarheid van de durfkapitaalsector. Dit jaar is het aantal verkopen van startende bedrijven met 54 procent teruggevallen. Nu de markt voor beursgangen op sterven na dood is, blijft die voor fusies en overnames over. Maar omdat de kredietcrisis het financieren van transacties vrijwel onmogelijk maakt, is zelfs de van oudsher veilige optie om door bedrijven als Cisco, Google of Microsoft te worden overgenomen van tafel verdwenen.

Net als Wall Street, de hedgefondsen en de bedrijvenopkopers zijn de durfinvesteerders te log en te zwaar geworden. Volgens hun brancheclub in de VS, de National Venture Capital Association, beheren zij momenteel 260 miljard dollar, 14 procent meer dan tijdens de dotcomzeepbel. De sector haalt nu meer geld binnen dan zij creëert. Een herstructurering was onvermijdelijk – ook al was er een powerpointpresentatie voor nodig om die op gang te brengen.

Jeff Segal

    • Jeff Segal