Ensembles blijven ontevreden

De ensembles in de jazz, wereldmuziek en nieuwe muziek vinden het plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK) onvoldoende perspectief bieden op verbeteringen.

De Commissie-muziek van het Fonds kwam enkele weken geleden met het voorstel om met zes ton extra en tal van stimuleringsmaatregelen de ensembles beter te laten functioneren. In augustus waren bij de vierjaarlijkse subsidieverdeling tal van ensembles afgevallen of gekort. De bedoeling van het Fonds was toen om een eind te maken aan de situatie waarbij veel ensembles elk relatief weinig ondersteuning krijgen en minder ensembles nu meer subsidie te geven.

Die besluiten troffen onder andere het Willem Breuker Kollektief, het Amsterdam Baroque Orchestra, Asko/Schönberg, het Nederlands Kamerkoor, het Ives Ensemble en het Mondriaan Kwartet. De Vereniging van Nederlandse Muziek Ensembles (VNME) noemt de 600.000 euro voor tweejarige subsidies slechts een gedeeltelijke compensatie voor de grote bedragen die binnen de vierjarige regeling zijn weggehaald.

De VNME vraagt voor een echt herstel van diversiteit van het aanbod in de jazz, wereldmuziek en hedendaagse muziek tenminste een half miljoen euro extra. Onderdelen van het plan zijn volgens VNME „marginaal” en „versplinterd beleid”. Veel van de genoemde compositieprojecten en stipendia voor talent kunnen al binnen de bestaande regelingen worden gerealiseerd.