Dexia komt rijkelijk laat tot bezinning

Het nieuwe bestuur van Dexia heeft – zoals te verwachten was – de kans gegrepen om de problemen van de Belgisch-Franse bank aan het verleden te wijten, met een schone lei te beginnen en te proberen nieuwe wegen in te slaan.

De door de regeringen van België en Frankrijk te hulp geschoten bank meldde een recordverlies van 1,5 miljard euro over het derde kwartaal, als gevolg van meer dan 2 miljard euro aan met de kredietcrisis samenhangende afboekingen. Dexia neemt ook afscheid van een groot deel van de geplaagde Amerikaanse obligatieverzekeraar FSA en tracht iets te doen aan het reeds geruime tijd sluimerende probleem van de bank: de armzalige financiering.

Dexia zal de verzekeringstak van FSA, die zich grotendeels met de kredietverlening aan Amerikaanse gemeentes bezighoudt, verkopen aan Assured Guaranty, een verzekeraar uit de VS, voor een mix van geld en aandelen. Het deel dat in contanten – 360 miljoen dollar – wordt voldaan, dekt nauwelijks het verlies dat de divisie het afgelopen kwartaal boekte. En Dexia zal gevoelig blijven voor obligatieverzekeringen door het nieuwe belang van 27 procent in Assured Guaranty. Alles bij elkaar zal de verkoop een verlies van 1,5 miljard euro opleveren.

Dexia zal de divisie voor vermogensbeheer van FSA in bezit houden, evenals een portefeuille van 17 miljard dollar aan twijfelachtige financiële producten. De Franse en Belgische regeringen, die in september een reddingsoperatie van 6,4 miljard euro organiseerden voor Dexia, moesten ook deze bezittingen waarborgen, ook al was daarvoor al een voorziening van 1,4 miljard dollar in de boeken opgenomen.

Als de verliezen de huidige voorzieningen te boven gaan, moet Dexia de eerste 3,1 miljard dollar zelf ophoesten. Als de verliezen nog hoger uitvallen, komen de Franse en Belgische overheden weer in actie, maar wel in ruil voor een groter aandelenbelang. Deze garanties moeten het probleem beheersbaar houden voor Dexia, want de bank kan de portefeuille aan de straatstenen niet kwijt.

Pierre Mariani, de nieuwe topman, zegt dat hij vooruit wil kijken. Hij wil extra spaargeld aantrekken en zich concentreren op het financieren van lokale overheden en het aanbieden van bankdiensten aan particulieren. Dexia stopt volledig met handelen in effecten voor eigen rekening.

Mariani zal wellicht nog sneller moeten handelen dan hij denkt. De overheden die nog geen twee maanden geleden een belang namen in Dexia voor 9,90 euro per aandeel, kijken nu al aan tegen een papieren verlies van ruim de helft van hun belegging. En het ziet er niet naar uit dat de markten hun scepsis over het bedrijfsmodel van Dexia snel laten varen.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon