Plasterk steunt gratis kranten en zelfregulering pers

Gratis kranten kunnen voortaan ook subsidie vragen van het Stimuleringsfonds van de Pers. Tot nu toe was dat alleen mogelijk voor betaalde persorganen. Komend jaar steunt minister Ronald Plasterk (Media, PvdA) het fonds met 1 miljoen euro, vanaf 2010 met 2,3 miljoen euro per jaar. Dat schrijft Plasterk in een brief over het toekomstige persbeleid, die hij gisteren aan de Tweede Kamer stuurde.

Om de kwaliteit van de journalistiek te verbeteren, wil het kabinet meer nadruk geven aan journalistieke zelfregulering. Drie jaar lang zal Plasterk een subsidie van 150.000 euro verlenen aan de Raad voor de Journalistiek zodat deze ook een ‘ombudsfunctie’ kan vervullen. Het kabinet wil verder dat de ontwikkeling van een breed gedragen beroepsethiek meer prioriteit krijgt. Een eenvoudigere procedure via e-mail moet het gemakkelijker maken klachten over publicaties in te dienen.

Bij de Raad voor de Journalistiek kunnen burgers terecht die klachten hebben over de media. Het werk van de Raad wordt nogal eens bekritiseerd. Onlangs trok tv-programma Nova zijn steun aan de Raad in omdat hoger beroep na een uitspraak ervan niet mogelijk is. Ook TROS en RTL hebben zich hier eerder over beklaagd.

Journalistenvakbond NVJ reageert teleurgesteld op de brief. Plasterks uitgebreide pleidooi in de brief voor een „onafhankelijke, kritische en pluriforme pers voor onze nieuws- en informatievoorziening” wordt volgens secretaris Thomas Bruning van de NVJ niet waargemaakt. „Met het toegankelijk maken van het Stimuleringsfonds voor gratis dagbladen is de kwaliteitspers niet geholpen. Dit zijn geen generieke maatregelen om nieuwe initiatieven te onderzoeken.” Bruning had liever een lager belastingtarief voor journalistieke arbeid gezien, of een lager btw-tarief voor kranten.

Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, zegt dat de media en regering voor een dilemma staan. „We willen dat Den Haag weet dat de kwaliteitspers in gevaar is, tegelijk willen we niet rechtstreeks geholpen worden.” Zowel de Volkskrant als NRC Handelsblad zeggen nooit gebruik te maken van het Stimuleringsfonds omdat dit „de schijn van afhankelijkheid met zich meebrengt”.

Lees de brief van Plasterk via nrc.nl/media