nrc.nl/discussie: aftreden Vogelaar

Na een lange periode van controverses moest minister Ella Vogelaar aftreden. Ze genoot niet meer het vertrouwen van de leiding van haar partij, de PvdA. Vogelaar reageerde met inhoudelijke kritiek. Maar heeft de PvdA goed gehandeld? Reageer op nrc.nl/discussie. Met daarop verder debat over:

patiënten die tegen betaling voorrang krijgen;

het tot voor kort geheime rapport over de Hofmans-affaire

de invloed van de Onderwijsinspectie op lesmethodes.