nrc.nl/discussie

Is het aftreden van Vogelaar gerechtvaardigd?

Is het terecht dat het rapport-Beel jarenlang niet openbaar was?