`Joodse vermogens goed beheerd`

Het beheer van het vermogen van minderjarige joodse wezen is naar behoren geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat van die vermogens misbruik is gemaakt. Tot die conclusie komen de historicus Johan Joor en accountant Frits Hoek in hun onderzoek naar het beheer van de vermogens van joodse minderjarigen die in de Tweede Wereldoorlog beide ouders hadden verloren. Drie organisaties, waaronder het Joods Maatschappelijk Werk (JMW), hadden opdracht tot de studie gegeven, nadat Elma Verhey in haar boek Kind van de rekening (2005) tot de conclusie was gekomen dat de erfenissen en tegoeden van de minderjarige wezen op zeer omstreden wijze waren beheerd. Een groot deel van het geld zou voor de opbouw van de staat Israël of de instandhouding van joodse kindertehuizen zijn gebruikt.