Intensieve veehouderij

Gerda Verburg (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CDA): Den Haag:22.2.7 Minister Verburg. © foto Roel Rozenburg rozenbr