Geen zee te hoog

Wetenschapsbijlage 8 - 11 - 08

De Wetenschapsbijlage bracht afgelopen zaterdag een zeer lezenswaardig artikel over de stijging van de zeespiegel. Ik ben geen klimaatwetenschapper maar volg het onderwerp al enige tijd met belangstelling.Ik meen dat het in het belang van iedere burger is dat we geen miljarden investeren in maatregelen die later overbodig blijken te zijn. Ik heb het natuurlijk over een mogelijke verhoging van onze dijken die bovendien een ingrijpende ingreep in ons landschap betekent.Het gezonde verstand is vaak een goede raadgever, maar niet iedereen erkent dat. Laten we nu eens twee aannames doen die ons verder brengen in deze discussie en die m.i. niet controversieel zijn. De eerste is dat een verhoging van het zeespiegelniveau niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Kortom, het zal niet zo zijn dat wanneer we niets doen er plotseling, binnen 10 of 20 jaar, het gevaar van een overstroming dreigt.De tweede assumptie is dat wij Nederlanders toch in staat moeten worden geacht met al onze know how en ervaring de dijken te verhogen, wanneer dat nodig is, binnen een tijdsbestek van 10 of 15 jaar.De conclusie ligt voor de hand. We moeten voorlopig niets doen maar gewoon de ontwikkelingen volgen en de Deltacommissie moet eens per 5 of 10 jaar bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken. Mocht de stijging inderdaad optreden dan kunnen we dan alsnog besluiten de dijken te verhogen.Waren alle problemen maar zo eenvoudig denk ik wel eens.Nu hebben we eens een keer een probleem dat niet urgent is en nu stelt men voor om nu al een besluit te nemen!

    • H. Bruins Zevenaar