Er staat al een beeld van Spinoza in Amsterdam

In NRC Handelsblad van 7 november wordt, niet voor de eerste keer, geschreven dat Amsterdam nu eindelijk zijn Spinoza-monument krijgt.

Hoezo eindelijk? Amsterdam heeft sinds 1959 al een realistisch beeld van deze filosoof, nota bene van Hildo Krop, ooit stadsbeeldhouwer van Amsterdam. We hebben gecontroleerd of het er nog stond en jawel, tamelijk verwaarloosd en lelijk weggedrukt door noodlokalen staat het beeld nog steeds voor het Spinoza Lyceum aan de Peter van Anrooijstraat.

Zou het niet de moeite waard zijn om dat beeld eerst maar eens in zijn oude luister te herstellen? En de school zodanig te renoveren, dat die noodketen daar weg kunnen en Spinoza weer de ruimte krijgt?

Is Amsterdam vergeten dat Spinoza in 2009 al vijftig jaar een monument heeft of is de plaats voor een school niet prestigieus genoeg? Verplaatsen zou dan een optie kunnen zijn, hoewel het Spinoza Lyceum dat hopelijk zal tegenwerken.

    • Frits Zwart
    • Marja Molewijk