Emissiehandel heeft nut. Het veilen van rechten niet

In de brievenrubriek van 8 november staat dat VNO-NCW en FNV het kabinet opgeroepen hebben een Europees besluit over de CO2-emissiehandel tegen te houden. Dit ligt echter genuanceerder. VNO-NCW is niet tegen emissiehandel, maar tegen het veilen van emissierechten. Veilen heb je absoluut niet nodig voor emissiehandel, zoals de huidige praktijk al bewijst. Veilen is ook niet nodig om je milieudoel te halen. Veilen is slechts een manier om de emissierechten te verdelen. Dat kan ook anders. Bijvoorbeeld via het zogeheten benchmarken, waarbij de hoeveelheid rechten die een bedrijf krijgt, gebaseerd is op de meest energie-efficiënte installatie in zijn sector. Veilen alleen zadelt de Europese industrie op met 100 miljard euro extra kosten. Dat geld hebben de bedrijven hard nodig om te investeren in duurzame technologieën. Want alleen op die manier kunnen we het klimaatprobleem oplossen.

    • Bernard Wientjes
    • Voorzitter Vno-Ncw