Correcties & aanvullingen

Daalder en Fasseur

In het bericht Collega’s kritiseren boek van Fasseur (12 november, voorpagina) wordt gezegd dat onderzoeker Hans Daalder bezwaar heeft tegen het feit dat de bronnen die Fasseur voor zijn onderzoek heeft gebruikt, niet door anderen te controleren zijn. Daalder heeft hier geen moeite mee, hij vindt het juist terecht dat dergelijke persoonlijke bronnen niet vrij beschikbaar zijn. Zie ook Opinie & Debat, pagina 9.