Veel fraude op islamscholen

Op 86 procent van de islamitische scholen wordt gefraudeerd met rijksgeld. Bijna de helft van de scholen is ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd. Het ministerie van Onderwijs wil harder kunnen ingrijpen. Maar het is de vraag of dat helpt.

pagina 8 en 9