OPEC voert olieproductie niet op

Na 2010 dreigt een ernstig tekort aan olie. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs spoort het Midden-Oosten aan meer te investeren in het opsporen en ontginnen van nieuwe olievelden.

Maar dat gebeurt niet. De dertien OPEC-landen hebben onlangs juist besloten de productie terug te schroeven. Waarom? Lees het via nrcnext.nl/links