nrc.nl/vogelaar

Eerdere artikelen over de Verwijsindex Antillianen, de problemen rond de aankoop van het stoomschip Rotterdam, de prachtwijken en Vogelaars uitspraken over de ‘joods-christelijke-islamitische traditie’.

Wat gebeurde er tot nu toe in prachtwijk Kruiskamp?

Een interview met de minister van maart dit jaar.

Video’s van het interview met minister Vogelaar op de website Geen Stijl en de confrontatie tussen Vogelaar en Jort Kelder in het programma Pauw en Witteman.

Discussieer mee: Is het aftreden van minister Vogelaar gerechtvaardigd?