'Ik kan me niet in kritiek vinden'

Zowel minister Vogelaar als partijleider Bos legden gisteren een verklaring af.

Ella Vogelaar kort voor het bekendmaken van haar aftreden (links, deze foto) en tijdens een bezoek aan de Utrechtse wijk Kanaleneiland, vorig jaar. Foto Roel Rozenburg en Evelyne Jacq Den Haag : 13.11.2008 Minister Vogelaar maakt aftreden bekend. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Minister Ella Vogelaar legde gisteravond tegentien uur een korte verklaring af. Daarin zei ze onder meer:

„De partijleiding van de PvdA heeft mij medegedeeld dat zij geen vertrouwen meer heeft in mij als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Om die reden treed ik af. Als reden voor het gebrek aan vertrouwen voert de partijleiding aan dat op de beleidsterreinen waar ik verantwoordelijk voor ben, de resultaten onvoldoende zijn. Ik kan mij niet in die kritiek vinden, al realiseer ik mij terdege dat de beeldvorming de afgelopen tijd slecht was.”

„Ik moest starten zonder de benodigde financiële middelen. (...) Tijdens mijn bezoeken aan de wijken merkte ik onlangs nog dat er een groeiend vertrouwen is in mijn wijkaanpak.”

„Na de periode Fortuyn is er op het terrein van integratie binnen de PvdA nog geen heldere koers. Als reactie op wat de jaren daarvoor niet was gezien, de negatieve effecten van de komst van grote aantallen migranten, zoals overlast, verloedering en criminaliteit, ligt het accent te zeer alleen op de harde aanpak.”

„Ik heb me met volle inzet en ook met veel plezier de afgelopen periode ingezet. Ik had deze klus graag afgemaakt.”

Aan het einde van de avond reageerde ook Wouter Bos, vicepremier en partijleider van de PvdA.

Hij zei dat Vogelaar „ondanks haar tomeloze inzet en vele goede ideeën inmiddels in een situatie terecht was gekomen van waaruit het voor haar niet meer mogelijk was om gezagsvol en effectief leiding te geven aan het vinden en doorvoeren van oplossingen voor één van de grote vraagstukken in de Nederlandse samenleving: hoe zorgen we dat mensen met verschillende culturele, religieuze en etnische achtergronden op een vreedzame manier met elkaar samenleven? Hoe benoemen we de problemen scherp, niet om zwarte pieten uit te delen maar om die problemen op te lossen? Hoe integreren we een steeds grotere diversiteit aan achtergronden en meningen zonder kernwaarden van onze samenleving in het gedrang te laten komen? En hoe zorgen we dat we op die gebieden vooruitgang bereiken, juist in al die wijken waar op dit moment de problemen het grootste zijn”?

„Wij bedanken haar voor haar inzet en voor alle resultaten die zijn geboekt. Met alles wat zij op de rails heeft gezet gaan we nu zonder haar verder.”