Engels komt niet door mijn spamfilter

Heden tref ik in mijn krant het artikeltje aan over Nederlandse vermiste of nog te vermissen kinderen (nrc.next,12 november). Per e-mail kan de politie via het waarschuwingssysteem Amber Alert doorgeven welke kinderen worden vermist. Gezien de benaming `Amber Alert` zal mijn provider de eventuele oproep van de politie ongetwijfeld in de map `ongewenste reclame` plaatsen, zoals bij de gemiddelde Nederlander geen enkel belletje zal gaan rinkelen bij het horen van deze onbegrijpelijke noodkreet. Mijn Engels is best in orde, maar mijn moedertaal in order. Daarom pleit ik voor het beëindigen van de collectieve interessantdoenerij en als eerste stap uw redacteuren op te dragen `taskforce` te vervangen door `werkgroep`.

    • Ad Zonneveld