Drie weken cel voor een gapende soldaat

Geeuw je altijd uit vermoeidheid, of toon je er ook minachting mee? Israël is over deze vraag in debat. Aanleiding is een geeuw van een militair, die hem deze week drie weken celstraf opleverde.

De luchtmacht-soldaat luisterde naar een toespraak van zijn commandant. Met de plechtigheid werd de moord, in 1995, op premier Rabin herdacht. Toen de commandant zijn herdenkingsrede hield, geeuwde één soldaat openlijk, en, volgens het Israëlische leger, „langdurig en luid”. De commandant onderbrak zijn toespraak en de soldaat, wiens naam geheim wordt gehouden, werd voor drie weken vastgezet. Hij kan nog in beroep.

De moord op Rabin wordt dezer dagen uitgebreid en vaak emotioneel herdacht in Israël. Rabin, die vredesakkoorden sloot met de Palestijnen en met Jordanië, wordt alleen door tegenstanders van die verdragen nog altijd gehaat. De militaire rechtbank ziet de geeuw als uiting van minachting voor Rabin.

De moeder van de soldaat zei op Radio Israël dat haar zoon alleen maar moe was. Hij kon een gaap niet onderdrukken, zei ze, want het is „een oncontroleerbare uiting van vermoeidheid”. Haar zoon is juist opgevoed met de denkbeelden van Rabin, aldus de moeder. Ze vindt de straf buitenproportioneel, al gaf ze toe dat haar zoon een straf verdient.

De moeder krijgt bijval van veel brievenschrijvers in de Israëlische kranten. Een schrijver merkte op dat wangedrag van soldaten vrijwel altijd getolereerd wordt, maar dat het leger pas ingrijpt als een soldaat gaapt.