Concertzender opgedeeld over publieke netten

Voor de zoveelste keer in bijna 25 jaar en na tal van reddingsacties en veranderingen in de zenderkanalen verkeert de Concertzender in een crisis. „NPO trekt de stekker eruit”, zegt de Concertzender. Maar ook: „De Concertzender hoopt zijn taak nog lang te kunnen voortzetten.” Per 1 januari stopt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met de financiering van de zender, die via internet en op sommige plaatsen via de kabel concerten uitzendt met klassieke muziek, oude muziek, jazz, wereldmuziek, nieuwe muziek en pop.

De NPO heeft vanaf 1 januari te maken met een nieuwe Mediawet, waarin geen onderscheid meer bestaat tussen hoofd- en neventaken. De door vrijwilligers bemande Concertzender is tot nu toe een neventaak, waarin de NPO een half miljoen euro per jaar steekt. De NPO wil nu de programma’s van de Concertzender onderbrengen bij de verschillende publieke omroepen en de organisatie professionaliseren.

De NPS en de VPRO hebben belangstelling voor die themakanalen en zijn gevraagd te bezien hoe de vrijwilligers van de huidige Concertzender daarbij kunnen worden betrokken. De half miljoen euro blijft beschikbaar voor de nieuwe aanpak.

„Er is dus geen sprake van een bezuiniging”, zegt Jan Westerhof, directeur Radioprogrammering. Hij voorziet een forse verbetering in het aanbod aan muziek, dat helderder wordt geprogrammeerd. Naast de zender Radio 4 (klassiek en eigentijds) en de zender Radio 6 (jazz en wereldmuziek) komen er nieuwe themakanalen voor jong talent.