Belang marine weegt zwaarder dan walvis

De Amerikaanse marine mag bij oefeningen voor de Californische kust sonarapparatuur blijven gebruiken, ook al ondervinden walvissen, dolfijnen, zeeleeuwen en andere zeezoogdieren hier hinder van. Dit heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof woensdag bepaald.

Milieuactivisten wisten de afgelopen jaren bij lagere rechtbanken verboden af te dwingen op het oefenen door de marine met een zwaar type sonar dat gebruikt kan worden tegen vijandelijke duikboten. De 37 soorten zeezoogdieren die voor de Amerikaanse westkust leven, vangen de harde geluidsstoten ook op en sommige wetenschappers legden een verband tussen de oefeningen en het stranden van groepen tandwalvissen en in één geval een zeer zeldzame noordelijke gladde dolfijn. De dieren zouden gehoorsbeschadiging oplopen door de knallen of er zo van schrikken, dat ze te snel naar de oppervlakte zwemmen waardoor ze last krijgen van decompressieziekte.

Vijf van de negen opperrechters onderschreven woensdag het standpunt dat belang van de dieren ondergeschikt is aan het landsbelang een goede marine te hebben. „De marine te dwingen een ondeugdelijk getrainde antiduikbotenmacht in stelling te brengen, riskeert de veiligheid van de hele vloot.” Twee rechters namen het minderheidsstandpunt in dat de mogelijkheid van letsel aan de walvissen beperking van de sonar rechtvaardigt. (AP)