Actie gevangenen in Griekenland

Twaalfduizend van de veertienduizend gedetineerden in Griekenland zijn in actie gekomen tegen misstanden in hun gevangenissen. Ruim 5.500 gedetineerden zijn sinds begin deze week in hongerstaking.

Minister Sotíris Chatzigákis (Justitie) heeft inmiddels laten weten volgende week met voorstellen te komen om misstanden in de gevangenissen tegen te gaan. Mensenrechtenorganisaties en rapporteurs van de Raad van Europa hebben de toestand in het Griekse gevangeniswezen de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de kaak gesteld. Volgens hen is er sprake van structurele overbevolking, slechte behuizing en falend beheer.

Verwacht wordt dat Chatzigákis zal ingaan op enkele eisen van de actievoerders. Zo zou hij voorstellen dat drugsgevangenen, net als de andere gedetineerden, eerder vrijkomen (als drievijfde in plaats van viervijfde van hun straf erop zit). Ook zou hij het voorarrest willen beperken tot maximaal één jaar (nu anderhalf jaar). En hij zou, net als zijn voorgangers, nieuwe gevangenissen willen bouwen.

Nieuwbouw heeft tot nu toe de groei van het aantal bewoners niet kunnen bijhouden. De laatste tien jaar is de gevangenispopulatie in Griekenland verdubbeld. Onder hen zijn verhoudingswijs veel (illegale) immigranten en drugsgebruikers. Griekenland scheert hard- en softdrugs over een kam.

Eén op de drie gedetineerden is nog niet veroordeeld, een record voor Europa. De rechtbanken werken traag en sinds schandalen van enkele jaren geleden zijn de rechters geneigd strenger te straffen dan vroeger, uit vrees van omkoping te worden beschuldigd.

Het ruimtegebrek is nijpend. Elf of twaalf gedetineerden zitten opgepropt in cellen voor vijf, met één wc zonder deur. Luchten vindt vaak plaats op een gang. De bezoektijd is beperkt (een kwartier) en de medische zorg is miniem. In de gevangenissen bestaat vaak levendige drugshandel, waarbij cipiers zijn betrokken.

    • F.G. van Hasselt