'Wet moeilijk uitvoerbaar'

De nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten is onvoldragen en zo ingewikkeld dat zij moeilijk uitvoerbaar is. Dat vindt de Tweede Kamer. De coalitiepartijen overwegen pas akkoord te gaan met het wetsvoorstel als het kabinet enkele wijzigingen doorvoert. Volgens de oppositie moet de nieuwe regeling naar de prullenbak.

De voornaamste kritiek van CDA, PvdA en CU richtte zich gisteravond tijdens overleg met staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA), minister Donner (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) op de uitvoerbaarheid. De nieuwe wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten moet worden uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor. Dat kan zijn huidige taken al nauwelijks aan, stelde de Nationale Ombudsman onlangs.

De uitvoerder moet gegevens krijgen van tal van instanties, waaronder zorgverzekeraars en gemeenten. De Kamer wilde weten wat Bussemaker kan doen als een van die instanties slecht werk levert. De staatssecretaris antwoordde dat zij van het CAK een publiekrechterlijke organisatie wil maken, waar zij direct politiek verantwoordelijk voor is.