VVD verdeeld over toelating Turkije

De achterban van de VVD is sterk verdeeld over het toelaten van Turkije als lid van de Europese Unie. Een deel van de leden wil niets weten van een Turks EU-lidmaatschap, terwijl een ander deel juist wil dat het land op den duur onvoorwaardelijk lid moet kunnen worden van de Unie. Dit blijkt uit schriftelijke wijzigingsvoorstellen die de leden hebben ingediend. Zaterdag zal de ledenvergadering van de VVD hierover tijdens de vaststelling van het Europees verkiezingsprogramma een uitspraak moeten doen. De commissie die onder leiding van ex-VVD-leider Frits Bolkestein het ontwerpprogramma heeft opgesteld, wil Turkije wel als lid accepteren, maar het land uitzonderen van het recht op vrij verkeer van personen.