Veel fraude islamscholen met rijksgeld

Het islamitische onderwijs in Nederland heeft ernstige problemen. Op 86 procent van de islamitische scholen wordt gefraudeerd met rijksgeld. Bijna de helft van de islamitische scholen is „zwak” of „zeer zwak”.

Dat blijkt uit het rapport Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs van de onderwijsinspectie, dat vandaag door de staatssecretarissen Dijksma (Onderwijs, PvdA) en Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewindslieden gaan 2,5 miljoen euro aan onrechtmatig besteed geld terugvorderen van de islamitische scholen. Ook dringen ze aan op het vertrek van sommige bestuursleden en kondigen ze „extra verzwaard” inspectietoezicht aan voor scholen die niet willen meedoen aan bestuurlijke verbetertrajecten. Er zijn in Nederland 41 islamitische basisscholen en 2 middelbare.

De staatssecretarissen hadden de inspectie om het onderzoek gevraagd nadat op een aantal islamitische scholen fraude en slechte resultaten waren geconstateerd. Het bevestigt de bewindslieden in hun voornemen om de wet te wijzigen om gerichter te kunnen optreden tegen bestuurlijke misstanden en zwak onderwijs. Dijksma en Van Bijsterveldt kunnen nu bijvoorbeeld geen bestuurders ontslaan als het onderwijs niet op orde is. Dat moet in de toekomst wel mogelijk zijn.

De problemen op islamitische scholen zijn significant groter dan op niet-islamitische scholen, concludeert de inspectie. In een vergelijkend onderzoek naar 46 niet-islamitische scholen is er één fraudegeval aangetroffen. Bovendien staat slechts één op de tien niet-islamitische scholen te boek als „zwak” of „zeer zwak”.

Onderwijskundige Zeki Arslan van multicultureel instituut Forum zegt in een reactie dat de staatssecretarissen zo snel mogelijk een crisistop moeten organiseren met de landelijke koepel voor islamitische scholenbesturen. „Binnen een paar maanden moet duidelijk zijn hoe de problemen kunnen worden opgelost.” Arslan is bang dat het ministerie, omdat de problemen zo ernstig zijn, de islamitische scholenbesturen nu „in de marge” drukt. „Ze moeten er juist bij worden betrokken.”

Woordvoerder Chris van der Neut van de Amsterdamse basisschool As Siddieq zegt dat sommige fraudegevallen in het rapport uit het verleden stammen. „Zo hadden wij het leerlingenvervoer niet goed in de boeken staan, maar dat is allang opgelost.”

Bekijk het rapport via nrc.nl/binnenland