Onderzoek naar fusie Roda en Fortuna Sittard

Roda JC en Fortuna Sittard gaan gezamenlijk onderzoek verrichten naar de toekomst van het betaalde voetbal in Limburg. Daartoe is in samenwerking met de Provincie Limburg een stuurgroep opgericht, met deskundigen uit de economische, financiële- en sportwereld.

Prominente leden van deze stuurgroep zijn oud-trainer Sef Vergoossen, marketeer Frank van den Wall Bake en voorzitter Peter Vogelzang van de Eredivisie CV. De stuurgroep, waarin ook functionarissen van eredivisieclub Roda JC en eerstedivisieclub Fortuna Sittard zitting hebben, moet de haalbaarheid van een nieuwe (fusie)club in kaart brengen. Saillant detail: Roda Juliana Combinatie en Fortuna Sittard(ia Combinatie) zijn zelf ook fusieclubs.

„Voor beide clubs is dit hét moment samen over de toekomst na te denken”, stelde de Provincie Limburg in een verklaring. „Bijna 70 procent van de voetballiefhebbers in Limburg is van mening dat een sterke voetbalclub goed is voor Limburg en voor de voetbalclubs. ”

Fortuna-directeur en oud-speler Hans Erkens benadrukte dat het vooralsnog een intentieverklaring tussen beide clubs betreft. „Het gaat in eerste instantie niet zozeer om een fusie”, zei Erkens. „We gaan onderzoeken welke voorwaarden er nodig zijn om topvoetbal in Limburg te bedrijven. Welke basis moet er zijn om succesvol te kunnen opereren? De uitkomst kan zijn dat Roda zelfstandig verder gaat en Fortuna ook. Maar een fusie zou mogelijk kunnen zijn.”

Het Maastrichtse MVV en VVV Venlo zijn niet bij het nieuwe onderzoek betrokken. In 2002 mislukten de eerste besprekingen over FC Limburg. De fusieplannen stuitten destijds op groot verzet bij de supporters van de clubs. De hernieuwde discussie over FC Limburg leidde de afgelopen weken weer tot heftige reacties.

Zowel Roda JC als Fortuna Sittard kampt met financiële problemen. De proflicentie van Fortuna loopt zelfs gevaar. Volgende week beslist de KNVB of Fortuna het seizoen mag afmaken.