Minder werken op kosten van WW

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) wil de regeling voor werktijdverkorting verruimen om massale ontslagen te voorkomen. Werknemers die overtollig zijn doordat bedrijven door de kredietcrisis met abrupte uitval van opdrachten kampen, krijgen tijdelijk een werkloosheidsuitkering. Zodra de grootste nood achter de rug is, komen ze weer in dienst. Minister Donner zei dit gisteren tijdens het jaarcongres van de organisatie voor metaalwerkgevers in Nijkerk. De organisatie van metaalwerkgevers, FME-CWM, had vorige week bij de minister aangedrongen op werktijdverkorting voor de hele technologische branche met 260.000 werknemers omdat op grote schaal ontslagen dreigen.

Orders in diverse sectoren zoals de elektronica en toeleveranciers van de auto-industrie zijn abrupt weggevallen als gevolg van de kredietcrisis, die naar de reële economie is overgeslagen. Daardoor hebben bedrijven al duizenden flexwerkers moeten ontslaan. Werktijdverkorting, waarmee de minister moet instemmen, stelt bedrijven in staat overbodige werknemers tijdelijk in de WW-regeling onder te brengen. „Wij willen voorkomen dat vakbekwaam personeel verloren gaat”, zei Jan Kamminga, voorzitter van FME-CWM.

De minister wil de huidige regeling voor werktijdverkorting, die alleen voor calamiteiten geldt (brand, epidemie) uitbreiden naar bedrijven die „door een abrupte uitval van opdrachten” getroffen worden en onmiddellijk personeel moeten afstoten. „De kredietcrisis is niet een kwestie van even een moeilijke tijd doorkomen”, zei Donner, die de regeling wil oprekken van zes weken tot maximaal een half jaar.

De werkgeversorganisaties reageerden positief. Bernard Wientjes, voorzitter van de grootste ondernemersvereniging VNO-NCW, dringt er wel bij de minister op aan dat de regeling „heel snel” en met „zo min mogelijk bureaucratische rompslomp” kan worden ingezet. De FNV, die deze week een eigen voorstel deed voor korter werken, reageerde kritisch. Voorzitter van FNV Bondgenoten Henk van der Kolk, die ook bij het congres was, noemde de maatregel „bemoedigend”. Maar „er moeten nog wel enkele harde noten gekraakt worden”. Vakcentrale FNV bepleit een overbruggingsregeling van anderhalf jaar, waarbij overtollige werknemers in dienst blijven en geschoold worden.