Lof Peres voor Saoedische vorst

Of hij en de koning van Saoedi-Arabië elkaar een hand hadden gegeven wilde de Israëlische president Peres niet zeggen. „Discretie kan goede relaties ten goede komen, als je wil dat ze nog beter worden”, zei Peres dinsdag na een diner in New York, waarbij de koning en hijzelf hadden aangezeten.

Saoedi-Arabië erkent Israël niet, maar Abdullah had ingestemd met het diner, een uitzonderlijk gebaar, omdat het de opmaat was voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties over religieuze verdraagzaamheid. Secretaris-generaal Ban Ki-moon, gastheer van het diner, liet niets los over de tafelschikking, maar The Washington Post meldt vandaag dat Abdullah en Peres aan aparte tafels zaten en niet met elkaar hebben gesproken.

Maar gisteren, in de grote zaal van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, richtte Peres zich met lovende woorden tot de koning. Abdullah had het initiatief genomen voor de ‘Dialoog tussen religies’, waaraan ook onder meer president Bush en de Britse premier Brown deelnemen. In de openingsrede had de koning gepleit voor meer begrip in het Midden-Oosten, en stelde hij dat religieuze en culturele verschillen in de regio „intolerantie hebben voortgebracht, verwoestende oorlogen en aanzienlijk bloedvergieten”.

Peres zei tot de afgevaardigden dat een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten haalbaarder is dankzij „het Saoedische voorstel dat zich heeft ontwikkeld tot een Arabisch vredesinitiatief”. Hij doelde op het plan van de vorst uit 2002, dat voorziet in Arabische erkenning van Israël in ruil voor Israëlische terugtrekking uit alle gebieden die het in 1967 bezette.

Daarop onderbrak Peres zichzelf en keek hij de koning aan: „Uwe majesteit, de koning van Saoedi-Arabië, ik heb naar uw boodschap geluisterd, ik zou willen dat uw stem de overheersende stem wordt in de hele regio.”

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hekelde dat de leider van een land waar geen godsdienstvrijheid bestaat toch een hoofdrol kon spelen bij een top over religieuze verdraagzaamheid. Toen journalisten Peres vroegen naar deze tegenstrijdigheid, antwoordde hij dat de woorden van de koning lieten zien dat Saoedi-Arabië vooruitgang boekt. „Tien jaar geleden zou je dit soort taal niet gehoord hebben.”