Korter werken op kosten van WW

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wil de regeling voor werktijdverkorting verruimen om massale ontslagen te voorkomen. Hiervoor kunnen tijdelijk WW-uitkeringen worden ingezet.

Pagina 13