Is de horeca niet verplícht om gratis water te geven?

Toen Max Zevenbergen uit Noordeloos nog studeerde beweerde een huisgenoot dat restaurants en cafés verplicht zijn gratis water te geven als een gast daar om vraagt. Het zou van oudsher een plicht zijn de dorstige reiziger te helpen. Waar of niet waar?

In Frankrijk zijn restaurants wettelijk verplicht gratis water bij de maaltijd te geven. Net als brood, kruiden, servies, glaswerk en servetten, zo behelst de Franse wetsbepaling 25-268 van 8 juni 1967. Caféhouders in Frankrijk zijn hiertoe niet verplicht. De redenatie is dat andere drankjes die in cafés verkocht worden ook de dorst lessen.

Helaas, in Nederland kent niemand een dergelijk wetsartikel. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland niet, noch de Voedsel en Waren Autoriteit, het ministerie van Economische Zaken of het ministerie van Justitie.

De dorstigen laven is een van de zeven werken van barmhartigheid uit de Bijbel. De Franse bepaling is mogelijk ook te herleiden tot een gebruik uit de Franse revolutie, ontstaan vanuit het idee dat in een beschaafde samenleving niemand hoeft te lijden aan honger of dorst. Het zou een gewoonterecht zijn om mensen te helpen. Vandaar ook dat gratis water als teken van gastvrijheid en fatsoen geldt – en genereuze restaurants gevraagd of ongevraagd een karafje op tafel zetten.

„Het is service”, zegt Anthony van der Klis, hoofd communicatie bij Koninklijk Horeca. „Een horecaondernemer is niet verplicht gratis water geven, hij is tenslotte ondernemer. Maar natuurlijk, als een gast om water vraagt om bijvoorbeeld een pilletje te slikken, zullen weinig restaurants dat nalaten.”

Een Nederlandse ober is dus niet strafbaar als hij je een kraanwatertje weigert. Maar zeker in een bistro moet een A4-tje met een wettelijke plicht, geprint van de website van het Franse ministerie van Economische Zaken, indruk maken.

Jessica van Geel

Print de Franse bepaling over gratis water via nrcnext.nl/links

    • Jessica van Geel