Geschiedeniscanon voor Friesland

Friesland heeft een eigen geschiedeniscanon. Hierin staat in 41 zogeheten vensters de Friese geschiedenis uitgelegd. Volgens eindredacteur Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de canon zowel een aanvulling als een verrijking van de Nederlandse. De canon is gemaakt in opdracht van de provincie Friesland.