`Fraudedienst van de EU is verlamd`

De antifraudedienst van de EU is verlamd door vriendjespolitiek en oneerlijk optreden van directeur Franz-Hermann Brüner. Europarlementslid Paul van Buitenen stelde dat gisteren na jarenlang onderzoek. De dienst, OLAF geheten, moet fraude en corruptie aanpakken rond het EU-budget van zo`n 110 miljard euro per jaar. ”Diverse bronnen binnen de dienst vertellen me over het disfunctioneren van de dienst”, aldus Van Buitenen. ”Benoemingsprocedures zijn gefingeerd en er zijn veel nationale experts die opdracht krijgen vanuit eigen land. Werknemers raken gefrustreerd.” Van Buitenen onthulde vertrouwelijke documenten waaruit moet blijken dat directeur Brüner rommelde met de benoeming van twee directeuren. Volgens hem reageerde Brüner laks toen bleek dat een lid van het selectiecomité een belangenconflict had. Een interne onderzoeker moest kritiek op het optreden van Brüner hierover afzwakken.