Duurdere zorgpolis is in de praktijk nauwelijks beter

Rotterdam. Naturapolissen van zorgverzekeraars verschillen inhoudelijk nauwelijks van de duurdere restitutiepolissen. Dat concluderen de Consumentenbond, ouderenbond Anbo en patiënten- en consumentenfederatie NPCF in hun rapport Zorginkoop onder de loep, dat ze vandaag presenteren. Bij naturapolissen verwijzen verzekeraars de klant naar artsen en ziekenhuizen waarmee ze contracten hebben. Bij restitutiepolissen mag de verzekerde zelf zijn specialist of hospitaal kiezen. Die keuzevrijheid kost de polishouder meer premie. Maar in de praktijk blijken veel verzekeraars met bijna alle behandelaars een contract te hebben afgesloten.