`Vergoeding boer voor bescherming landschap omhoog`

Rotterdam, 12 nov. Boeren moeten langdurig financieel worden gesteund om waardevolle cultuurlandschappen te beschermen. Dat adviseert een taskforce onder leiding van voorzitter Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad aan minister Verburg (LNV, CDA). Volgens het advies zijn de vergoedingen nu te laag. Pagina 2